Úvod Akční nabídka nOVÉ naKUP maso domů Kontakt Zelená linka: 800 100 795

Vyfoť naše auto a vyhraj nákup zdarma

Připravili jsme pro Vás soutěž, kde můžete vyhrát nákup v hodnotě 1000 Kč z našeho sortimenut. Je to jednoduché.

Následně, dne 1. června 2015 proběhne slosování všech došlých fotografií. Výherce bude po losování kontaktován pořadatelem na emailové adrese nebo facebook profilu, ze které odeslal svou soutěžní fotografii.

Jméno výhoerce bude zveřejněno 1. 6. 2015 na webových stránkách mart-in.cz a na firemním facebooku

Podmínky soutěže

Soutěž probíhá v termínu ode dne 4.5.2015 do dne 31.5.2015. Ze zaslaných soutěžních fotografií budou do slosování o výhru zapojeny pouze ty fotografie jakéhokoli firemního potištěného vozidla společnosti MART-IN. Z nich budé poté vylosován jeden výherce.

Odesláním soutěžní fotografie výslovně souhlasíte s tím, že pořadatel soutěže, společnost MART-IN s.r.o může využít vámi poskytnuté osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail k obchodním a marketingovým nabídkám, a to až do písemného odvolání vašeho souhlasu. Režim poskytování osobních údajů se řídí aktuálním zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Kdykoliv po vašem odmítnutí vám okamžitě přestanou být zasílány další obchodní a marketingové nabídky. Výherce soutěže souhlasí s uvedením svého jména pro marketingové účely pořadatele soutěže.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí související s konáním soutěže. Organizátor soutěže je oprávněn pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit a v krajních případech odvolat.

Výherce bude určen losováním. Výhrou v soutěži je jednorázový nákup prostřednictvím internetového obchodu Nakup maso domu v maximální hodnotě 1000 Kč. Na výhru není právní nárok. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

Výherce bude po losování kontaktován pořadatelem na emailové adrese nebo facebook profilu, ze které odeslal soutěžní
fotografii. Výherce je povinen potvrdit svůj zájem o výhru nejpozději do 7 dnů od doručení informace o výhře. Výhra bude následně předána u pořadatele soutěže nebo na jiném předem určeném místě po identifikaci výherce. Není možné v případě zrušení losování či z jiného důvodu požadovat jakoukoliv náhradu či finanční plnění.