Úvod Akční nabídka nOVÉnaKUP maso domů Kontakt Zelená linka: 800 100 795

Projekty

Podpořený Projekt:

Snížení energetické náročnosti výrobního areálu firmy MART-IN s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Předpokládaný rozpočet projektu: 1 006 120 Kč
Předpokládaná výše dotace z EU: 582 937,60 Kč
Předpokládaný termín ukončení realizace projektu: 30. 6. 2019

Předmětem projektu je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny na střechu budovy společnosti MART-IN s.r.o. o výkonu 29,64 kWp a tím docílení energetických úspor (předpoklad 30,4 MWh/rok), finančních úspor (64 700 Kč/rok) a v neposlední řadě s tím spojených ekologických přínosů. Společnost MART-IN byla založena v roce 1998, patří mezi největší regionální dodavatele masa, masných výrobků a mražených potravin v oblasti severních Čech. Cílem projektu je tedy zefektivnění energeticky vysoce náročné podnikatelské činnosti žadatele (nutnost chlazení masa, masných a dalších výrobků, nachlazení vozů).

Evropská unie
Ministerstvo průmyslu a obchodu